• 111

Turi në fabrikë

Ndërtesa e zyrave

Magazinë pëlhurash

Makinë për shtypjen e lartësimit

Shtypja e lartësimit

Shtypja e ekranit

Shtypja DTG

Punishtori qepëse

Inspektimi i Cilësisë

Magazina

Magazina

Sallë ekspozite